ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง