ชื่อเรื่อง : รถขุดเพื่อทำการซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่แตกชำรุด