ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Acer หมายเลขครุภัณธ์ ๔๑๖ ๕๙ ๐๐๓๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง