ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง