ชื่อเรื่อง : ซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง