ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศห้องรับรองพิเศษอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง