ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายพาสวูด สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง