ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง