ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอไรซ์ ขนาด ๒๐๐ มล. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง