ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ศ.๓) และบัญชีรายการอาคารชุด หรือห้องชุด ( ภ.ด.ส. ๔ )ประจำปี ๒๕๖๖ ตาม พรบ.ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ศ.๓) และบัญชีรายการอาคารชุด หรือห้องชุด ( ภ.ด.ส. ๔ )ประจำปี ๒๕๖๖ ตาม พรบ.ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
ชื่อไฟล์ : BewZr2gMon21202.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้