ชื่อเรื่อง : 5.4 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : 6nHBJ0aThu110221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้