ชื่อเรื่อง : (10) O27 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558
ชื่อไฟล์ : jBldOk0Thu110205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้