ชื่อเรื่อง : 5.3 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558

ชื่อไฟล์ : jBldOk0Thu110205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้