เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ 2565
รายละเอียด : วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และคณะครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา ร่วมพิธี เปิดโครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโคกตูมวิทยา โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และการมีส่วนร่วม และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ผู้โพส : admin