เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตรวจเยี่ยมและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสเข้าพักในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
รายละเอียด : วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ได้มอบหมายให้ นางอัจฉราวรรณ อิ่มอรชร รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วย นางสาวณัฎฐ์พิชชา บุญมา รองปลัดเทศบาลตำบลโคกตูม นางสาวสุจรรยา ทองคุ้ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกตูม ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ โดยหลังการตรวจเยี่ยมได้ข้อสรุปว่าจะมีการรับผู้ด้อยโอกาสเข้าพักในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลโคกตูมจะจัดดำเนินการตามระเบียบต่อไป
ผู้โพส : admin