เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 1 ( ซอย6 ) " ช้างน้อยเกมส์ " ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม เป็นประธานกล่าวเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 1 ( ซอย6 ) " ช้างน้อยเกมส์ " ประจำปี 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา รวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเปิดอย่างคึกคักและมีกองเชียร์แต่ละสีร่วมสร้างสีสันอย่างสนุกสนาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล1 ( ซอย 6 ) ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ผู้โพส : admin