เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโคกตูม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมอ่านสารวันเด็กจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี " รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี " เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก นำไปสู่การพัฒนาอย่างถูกต้องต่อเนื่อง และให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง กล้าแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้าวสรรค์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะ ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป การจัดงานในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน และทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการ สนับสนุนของขวัญและจัดบูทธ ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ผู้โพส : admin