เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 3
รายละเอียด : วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 3 เพื่อนำมาเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
ผู้โพส : admin