เทศบาลตำบล
โคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 
เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทรศัพท์ : สำนักปลัดเทศบาล 084 - 8820550 / งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ 086 - 8760305 / งานป้องกัน เรื่องไฟไหม้ ภัยสาธารณะ 036 - 499228 , 094 - 3546324 / เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ 087 - 9332954 / กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ การเงินและบัญชี 098-2686057 , 086 - 8689776 / กองช่าง ขออนุญาตปลูกสร้าง , ไฟฟ้าดับ , ถนนชำรุด 092 - 4246191 / กองสาธารณสุขฯ ขอถังขยะ / เก็บขยะ กลิ่นรบกวน เสียงรบกวน 085 - 2403392 / โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 081 - 8907310 / กองยุทธศาสตร์ฯ ปัญหาระบบเสียงตามสาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 098 - 5545108 / กองประปา - น้ำประปาหมู่บ้าน 084 - 0983552

สอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโคกตูม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
ผู้ว่าฯ ลพบุรี พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ออกเยี่ยมจุดตรวจและติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม
รายละเอียด : นิคมฯ-โคกตูมนิวส์ ผู้ว่าฯ ลพบุรี พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ออกเยี่ยมจุดตรวจและติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม วันนี้ (30 ธ.ค. 64) นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมี นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมคณะให้การต้อนรับและลงพื้นที่จุดตรวจ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่กำลังเดินทาง ณ จุดตรวจ หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงหมายเลข 3017 ( ลพบุรี - วังม่วง ) ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี และจุดตรวจ หมู่ที่ 2 ป้อมตำรวจบริเวณวงเวียนโคกตูม ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยนำน้ำดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง กาแฟ ขนม และอาหารสำเร็จรูปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ซึ่งแต่ละจุดได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อพ.ปร. มาคอยอำนวยความสะดวก จัดระเบียบการเดินทางของประชาชน การจราจร และเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม ได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจและบริการประชาชน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจถือปฏิบัติตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด ในเรื่องมาตรการโควิด-19 และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว การเฝ้าระวังสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรค กวดขันกับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ทั้งเรื่องการไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุราขณะขับขี่ ถ้าไม่จำเป็นควรอยู่บ้าน และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วย เนื่องจากช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ผู้โพส : admin
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT