เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โครงการ " อาหารสะอาด รสชาติอร่อย " ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม เป็นกล่าวเปิดโครงการ " อาหารสะอาด รสชาติอร่อย " กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามโครงการโครงการ " อาหารสะอาด รสชาติอร่อย " ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฎิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและสามารถปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกกกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร อันจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคให้ได้รับบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยกิจกรรมการอบรม มี 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ผู้ประกอบการอาหารเขตพื้นที่ / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตูม รุ่นที่ 2 ผู้ประกอบการอาหารเขตพื้นที่ / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวีรธรรมสุนทร/ตำบลห้วยจันทร์ / และตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ผู้โพส : admin