เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้ง นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าฯ ลพบุรี ที่เดินทางมาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนาราย์มหาราช ประจำปี 2566 ครั้งที่ 35
รายละเอียด : นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้ง นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าฯ ลพบุรี ที่เดินทางมาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนาราย์มหาราช ประจำปี 2566 ครั้งที่ 35 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้ง นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้เกียรติเที่ยวชม บ้านหลวงรับราชทูต ( บ้านวิชาเยนทร์ ) ซึ่งทางเทศบาลได้จัดสถานที่ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว และเยี่ยมชมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนาราย์มหาราช ประจำปี 2566 ครั้งที่ 35 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย เข้าสักการะองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จากนั้นได้เยี่ยมชมต้นจัน ซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่อายุกว่า 340 ปี บริเวณหน้าพระที่นั่งจันทรพิศาล พร้อมทั้งเยี่ยมชมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ชมการประดับตกแต่งโบราณสถานภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ลานวิถีไทย ตลาดซาโม่น ตลาดมอญเมืองละโว้ นอกจากนี้ได้เที่ยวชมวัดปืน บ้านหลวงรับราชทูต และเทวสถานปรางค์แขก
ผู้โพส : admin