เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O4 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโคกตูม เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”
รายละเอียด : พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโคกตูม เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาและส่งเสริม ธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านทาง Youtube : GoodGovernance NACC เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม โดยมีหัวข้อการรับชม ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ เดินหน้าสู่ประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ บรรยายโดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายพิเศษ การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้โพส : admin