เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT สำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และ แบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 2565


ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม IIT กับ OIT