เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline O5 ติดต่อเทศบาล
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
chat สื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ชุดที่ 1 เชิญชวนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

สปอตโทรทัศน์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล