เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file สรุประเบียบเกี่ยวกับวันลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างวันลา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ว 1757 ลว 26 พ.ค.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2547 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 20 ต.ค. 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2547 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
101 - 105 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69