เทศบาลตำบลโคกตูม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตูม 999 หมู่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โทร : 0-3649-9140 FAX : 0-3649-9276

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
นายอุดม อิ่มอรชร
นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม
โทร : 0 3649 9140 ต่อ 111
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ITA ( IIT ( พนักงานเทศบาล ) OIT ( ผู้มาติดต่อเทศบาล ) )
info ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT และ OIT

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 192