dia_pink_2.gif ประวัติ  เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
ข้อมูลหมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
OTOP  หมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
สมุดเยี่ยม  เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโคกตูม  
      dia_pink_1.gif 
ถาม - ตอบ (ร้องเรียนร้องทุกข์ )
      dia_pink_1.gif 
วงเวียนโคกตูม
      dia_pink_1.gif
webmaster ผู้จัดทำเว็บไซด์

 

รับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านทางเว็บไซต์
เทศบาลตำบลโคกตูม  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

การจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น เรื่อง การประกอบ
กิจการเลี้ยงไก่ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ทศบาลตำบลโคกตูม  ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276 E-Mail khok_toom@hotmail.com
จัดทำเว็บไซด์โดย
 bmws_1981@hotmail.com  โทร .036-627-660,08-0108-7434 ( ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์)
หน้าจอควรใช้ที่ 1280X800 จึงแสดงผลได้ดี ( nootbook ) เครื่อง pc 1024X768

 
กลับหน้าหลัก