ห้องร้องเรียน  ร้องทุกข์
หากผู้ใดโพสเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง
หรือให้ร้ายแก่บุคคลใดบุุคคลหนึ่งซึ่งไม่มีมูลความจริง
ทางเว็บมาสเตอร์สามารถตรวจสอบได้จากรหัส  ( IP ) ที่ท่านโพสเข้าได้ว่า
 ท่านอยู่ที่ใด โพสเวลาเท่าไร และหากทางเว็บมาสเตอร์รวบกับกระทรวง ICT ตรวจสอบ
ว่าผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ทางเว็บมาตรเตอร์จะดำเนินคดี ตามกฏหมายต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความร่วมมือกับทีมงานเว็บมาสเตอร์นะครับ 
หมายเหตุ ต้องเข้าสมัครสมาชิกก่อนถึงจะเขียนกระทู้ได้

เทศบาลตำบลโคกตูม  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี