เทศบาลตำบลโคกตูมได้เปิดช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการส่งข้อมูลข่าวสารกลับมาให้ทางเทศบาล
โดยมีการเปิดให้การบริการร้องเรียนร้องทุกข์
เป็นช่องทางดังนี้


ห้องร้องเรียน  ร้องทุกข์
หากผู้ใดโพสเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง
หรือให้ร้ายแก่บุคคลใดบุุคคลหนึ่งซึ่งไม่มีมูลความจริง
ทางเว็บมาสเตอร์สามารถตรวจสอบได้จากรหัส  ( IP ) 
ที่ท่านโพสเข้าได้ว่า ท่านอยู่ที่ใด โพสเวลาเท่าไร
และหากทางเว็บมาสเตอร์รวบกับกระทรวง ICT ตรวจสอบ
ว่าผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ทางเว็บมาตรเตอร์จะดำเนินคดี
ตามกฏหมายต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความร่วมมือ
กับทีมงานเว็บมาสเตอร์นะครับ

กฏหมายและข้อบังคับ

 แนวทางการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

 

ทศบาลตำบลโคกตูม  ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276 E-Mail khok_toom@hotmail.com
จัดทำเว็บไซด์โดย
 bmws_1981@hotmail.com  โทร .036-627-660,08-0108-7434 ( ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์)
หน้าจอควรใช้ที่ 1280X800 จึงแสดงผลได้ดี ( nootbook ) เครื่อง pc 1024X768

 กลับหน้าหลัก