กองช่าง เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร. 0-3649-9140 ต่อ 201,202

   
แบบฟอร์มขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
แบบฟอร์มแจ้งขุดดินถมดิน
แบบฟอร์มขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 

ทศบาลตำบลโคกตูม  ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276
จัดทำเว็บไซด์โดย
 bmws_1981@hotmail.com  โทร .036-627-660,08-0108-7434 ( ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์)
หน้าจอควรใช้ที่ 1280X800 จึงแสดงผลได้ดี ( nootbook ) เครื่อง pc 1024X768