dia_pink_2.gif ประวัติ  เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
ข้อมูลหมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
OTOP  หมู่บ้าน
      dia_pink_1.gif
สมุดเยี่ยม  เทศบาลตำบลโคกตูม
      dia_pink_1.gif
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโคกตูม  
      dia_pink_1.gif 
ถาม - ตอบ (ร้องเรียนร้องทุกข์ )
      dia_pink_1.gif 
วงเวียนโคกตูม
      dia_pink_1.gif
webmaster ผู้จัดทำเว็บไซด์ 

งานประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

แผนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม

ตารางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม
 
 
ประจำปี ๕๘      ประจำปี ๕๙   ประจำปี ๖๐

สถานที่เที่ยว 9 ถ้ำ 9 วัด
ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม
     -  
วัดป่าสุวรรณหงษ์ ( เขาจีนแล 2 )
     -  
วีดคีรีธรรมาราม   ( วัดซอย 5 )
     -  
วัดถ้ำคูหาสวรรค์
     -  
วัดถ้ำพระธาตุ
     -  
วัดถ้ำม่วง
     -  
วัดถ้ำเสือเหลือง
     -  
วัดเวฬุวัน-เขาจีนแล
     -  
วัดห้วยจันทร์

การท่องเที่ยวเชิงนิเวทและวัฒนธรรม
ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม

การท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

ทศบาลตำบลโคกตูม  ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276 E-Mail khok_toom@hotmail.com
จัดทำเว็บไซด์โดย
 bmws_1981@hotmail.com  โทร .036-627-660,08-0108-7434 ( ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์)
หน้าจอควรใช้ที่ 1280X800 จึงแสดงผลได้ดี ( nootbook ) เครื่อง pc 1024X768

 
กลับหน้าหลัก