เทศบาลตำบลโคกตูม  ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านเชิญเที่ยวงาน
"ทานตะวันบาน... " ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี
ณ หมู่ที่ 7 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
และมีสถานที่ เที่ยวชมทุ่งทานตะวันหลายแห่ง
( ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม )
  

 

 
คลิ๊กรูปเพื่อดูแผนที่เที่ยวทุ่งทานตะวัน

 
คลิ๊กดู
แผนที่จุดชมทานตะวันภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม

 ประมวลภาพทุ่งทานตะวันบานหลายหมื่นไร่
ที่บานสะพรั่งโดยรอบภายในเขตเทศบาล
ตำบลโคกตูม

    
โครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวัน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกทานตะวันและมีรายได้จากการท่องเที่ยว โดยในปีนี้ ได้ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ทานตะวันให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

โดยให้การสนับสนุนรายละไม่เกิน
10 กิโลกรัมขณะนี้เกษตรกรได้
ทยอยปลูกทานตะวันกันแล้ว
ซึ่งจะสามารถเที่ยวชม
ทุ่งทานตะวันในเขตพื้นที่
เทศบาลโคกตูม

และจะบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป จนถึงเดือนมกราคม
โดยเทศบาลตำบลโคกตูมได้มอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน ให้กับเกษตรกร หมู่ 7  
ต.นิคมสร้างตนเอง ที่เข้าร่วมโครงการปลูกทานตะวัน
ให้นำไปปลูกเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำหรับทุ่งทานตะวันที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้แก่

- บริเวณ - บ้านหนองถ้ำ  บ้านหนองขาม
ม.7 ต.นิคมสร้างตนเอง
และในปีนี้เทศบาลขอแนะนำนักท่อง
เที่ยวให้รู้จักกับถนนเส้นทาง เ ขาจีนแล - ถึงเขาโด่ บ้านหนองถ้ำ
บ้านหนองขาม

     ซึ่งบริเวณดังกล่าวนักท่องเที่ยวสามารถชมทุ่งทานตะวันได้ทั้งวันในจุดเดียว
เพราะทั้งสองฝั่งข้างทาง ตลอดเส้นทางเกษตรกรจะทำการปลูกทานตะวันในบริเวณ
นั้นพร้อมกันทำให้ทุ่งทานตะวันบริเวณนั้นมีความสวยงามมาก

งานประชาสัมพันธ์,งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลโคกตูม
ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276
จัดทำเว็บไซด์โดย
 bmws_1981@hotmail.com  โทร.08-0108-7434 ( ผู้ดูแลระบบ)