รายชื่อผู้ประกอบการ OTOP ปี  2551  ตำบลโคกตูม

ที่

ชื่อกลุ่ม/ผู้ประกอบการ

ชื่อผลิตภัณฑ์

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เลขที่

หมู่ีู่่

1

ประเภทเครื่องดื่ม

 

 

 

 

 

กลุ่มสตรีอาสาโคกตูม

น้ำผึ้ง

50

2

086-3211461

 

 

 

 

 

 

2

ประเภทของใช้และของที่ระลึก

 

 

 

 

 

นางบุศรา  เอี่ยมจันทร์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากธรรมชาติ

37/2

11

081-8531850

 

 

 

 

 

 

3

ประเภทสมุนไพร

 

 

 

 

 

นายมลเฑียร  อยู่เย็น

น้ำผึ้งเหลือง

50

2

085-1526537

 

รายชื่อผู้ประกอบการ OTOP ปี  2551  ตำบลนิคมสร้างตนเอง

ที่

ชื่อกลุ่ม/ผู้ประกอบการ

ชื่อผลิตภัณฑ์

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เลขที่

หมู่ีู่่

 

ประเภทอาหาร

 

 

 

 

 1

 กลุ่มขนมไทย

 ขนมหม้อแกงธัญญพร

 30

 8

0-3661-5608

 

 

 ขนมทองม้วนเจ้พูล

 

 

 081-8125237

 

 ประเภทของใช้และของที่ระลึก

 

 

 

 

 2

กลุ่มสมุนไพรแปรรูป

 งานแกะสลักไม้

 59/1

8

081-8125237

 3

ร.ร.ศึกษาคนตาบอดลพบุรี

 กระเป๋าถือริบบิ้น

 3

 11

 0-3649-9480

 

 

 

 

 

 

 

 ประเภทสมุนไพร

 

 

 

 

 

 กลุ่มสมุนไพรแปรรูป

 ยาสีฟันสมุนไพร

 59/1

 8

 081-8125237

 

 

 ถ่านกระลามะพร้าวดูดกลิ่น

 

 

 

 

 

 สบู่สมุนไพรกะลามะพร้าว

 

 

 

 

 กลุ่มขนมไทย

 ดอกกระเจี๊ยบแห้ง

  30

 8

 081-8125237

 

 

 

 

 

 0-3661-5608

ทศบาลตำบลโคกตูม
ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276
จัดทำเว็บไซด์โดย
 bmws_1981@hotmail.com  โทร .036-627-660,08-0108-7434 ( ผู้ดูแลระบบ)