ที่อยู่

  เทศบาลตำบลโคกตูม
  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0-3649-9140  โทรสาร : 0-3649-9276
  E-mail : khok_toom@hotmail.com
  
   

กลับหน้าหลัก